Продажа металлопроката
по всей России и СНГ

Круг стальной

Круг
У нас вы можете купить круг стальной оптом и в розницу любых размеров под заказ с завода или забрать с нашей базы при наличии необходимого сортамента. Для оформления заявки и уточнения стоимости свяжитесь с нами по телефону, по почте либо заполните форму на сайте.
ХарактеристикаТиповые значения
ГОСТы и ТУ:ГОСТ 2590-88
Марки стали:у8а 09г2с 65г 40х 30хгса 20х13 р6м5 р18 р6м5к5 р6м5ф3 р9м4к8 у10а 45 10 20 20хн3а 65 85 60с2г 3сп 3пс 40 35 3 2кп 3пс4 3пс-3сп у7 30х13. 5хнм х12мфш 60с2а 3сп5 х12 а12(10) 7х17н у7а у12а 3сп1 х12м 20х17н2 30х х12ф1 у8 6хв2с 19хгн хвг 15х 30хгснма а12 ас14 35хгса 3х2в8ф 12хн 30хгс 30хм 3пс5 25х2м1ф 12хн3а 5хв2сф 45х шх15 9х1 3пс1 30г2 20х 09г2с-12 38х2мюа у9а 40хс 20хн 38хгн р9к5 60с2ха 12хн2а 55 30 18х2н4ма 38хс 35х 12х13 40хн 20х2н4а 9хс 12х1мф х12мф 9хвг 5хв2с 4х4вмфс 4схвл 3сп-пс 20хма 35х3нм р9ф5 7х3 45хн2мфа 45хма 45х1 40х9с2 5пс 4хв2с 30хгсн2а шх15сг 40хн2ва 20хн2м 20н2м 12х2н4а 4х5в2фс 15хм 55с2г 55с2 60 с60 15г 20пс 38хн1м 20хгнм х 40хн2ма 5хнв х6вф у9 8хф 38хн3мфа 30хнвфа 25хгт 18хгт 17гс 15хр 75 14г2 40хфа 60с2хфа р6ам5 45хн2мфаш 25 40хн1м 30х2н2ма р9 60г 55с2а 07х16н6 20хгн 14ас 3сп(15) 35хм х2ма 20х2на 40х10с2м 80 08х13 12х2нвфа 08пс 30хн3а 50 38ха сч-10 ас14(15) 47гт охн1м 8х3 26х2нвмбр 3х3м3ф 30хгт 35хн2мф 35хма 3кп 38хн3ма 40хгнм 4х5мфс 14хгн х12мш 18хм 0хн3ма 18г2с р12м3к8ф2 38х2н2ма 12хн2 0 45х2мфа 25н3а 20хгсна 20хгнр 05кп 10кп хвсг 25г2с 07х21г7ан5 хгса 7хг2вмф 5хнвс 4х3вмф 27хгр 25хгм 6х6в3мфс 20хф 18х2н4ва 15хснд 60х2м шх20 30хн2мфа 20хн2ма 20хгнмт 15хм2тю 15хгнм 20хн3ма 4х8в2 40хмфа 30хма 4х2в5ф 40х13 15 18х2н4мва 40хн4а 30хгн 12х1мфсш хвсгф 10г2 50хн 35хн1м 20хгса 20хн4фа 20х2н4ма 5сп 40хнма армко 5хв2фс у11а 6хс 45хнмфа 45г 38хгт 38хм 6сп 15х5м у10 р9к10 90г 40г2 35хн2ф 15хгн2та 25хг 25г 15хгн2т 10хснд 3сп2 38хгм 38х2нм 5х3вмфс 8х4в2мфс2 70г 18хгсн2ма 15пс 38хнм 30хгсн2ма 28хнм 80г 15мо3 50хфа 37х3н3а 30хра 30гсл 2мфа 25хгн 25х2гнта 18хн2мфа 12х17 30хгсн2а--вд 20г 38х3мфа 37хн3а 20х2н4фа 5 36г2с х3нм1 70 25хснвфа 12х2н4авд 35г2с 6х3мфс 08хм эп410увд 60х2н2м 40хн2сва 50г 38хгнм 32г2с 35г2 30хн2ма 25хгса 34хн1м 40гм 16mncr5 х5м 20хгсн2а 25хгнт 16гс 13х9м 25х1мф 12х2мвфа 25хнтц хн35в6тю 35хн3а 35г х3нм 32х2нвмбр--вд 20хгсн2мфав 15х11мф 15хгн20та 25х2гнта--вд 45хн 4хмфс 20к 11х 40хн2сма 30хс 5х3в3мфс 35хн1м2ф 17г1с эп811 40г 55хн2ф 070м20 9х2 40хн2сма-вд 33хс 35хн3мфба 09х16н4б 30хнма 30хнм1 10х18г14ан5 хгс 9х2мф 38хн3ва 33х3снмвфа 12х2нвфма
Диаметры, мм:1.8 2 3 3.5 4 4.4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 8.5 8.8 9 10 10.5 11 12 12.2 12.5 13 13.2 14 14.5 14.8 14.9 15 16 16.5 16.8 17 17.5 18 18.3 18.5 19 20 21 21.7 22 23 24 24.5 25 26 26.5 27 27.5 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 80 82 83 84 85 87 89 90 92 95 97 99 100 105 107 110 112 115 130 135 140 145 150 155 160 165 168 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 230 240 250 260 270 280 300
Тип:Круг стальной
Если вы не нашли интересующий вас товар - просто свяжитесь с нами, мы постараемся его найти

Запросить цену

Оставить заявку